Quá trình hình thành và phát triển của trường THCS Huỳnh Thúc Kháng.
Chào mừng các bạn đến với website Trường Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng

banner

Quá trình hình thành và phát triển của trường THCS Huỳnh Thúc Kháng.

1. Quá trình hình thành trường:

Trước ngày 29/03/1975, cơ sở trường có tên là trường tiểu học cộng đồng Xuân Hòa, vị trí đặt ngay trên đường Điện Biên Phủ, thuộc phường An Khê cũ.


Sau giải phóng 1975, nhà trường trở lại hoạt động với tên mới là trường cấp 1 số 1 An Khê. Ngày 17/10/1975 Ty Giáo dục Quảng Đà kí Quyết định số 47 thành lập trường phổ thông cấp 2 Huỳnh Thúc Kháng, chung cơ sở trường học với trường cấp 1 số 1 An Khê tại số 59 đường Điện Biên Phủ - Đà Nẵng. Cuối học kì I năm học 1975-1976 sát nhập trường PT cấp 2 Huỳnh Thúc Kháng và trường PT cấp 1 số 1 An Khê thành trường phổ thông cấp 1,2 Huỳnh Thúc Kháng (sau đó là trường PTCS) đặt tại số 59 đường Điện Biên Phủ - Đà Nẵng.

Trước tình hình cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp, trường được UBND tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng cũ cho phép thanh lý và cấp đất xây dựng mới cho hai trường tiểu học và trung học cơ sở tại vị trí hiện nay vào năm 1996. Năm 1997, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng ra Quyết định tách cấp 1 ra khỏi Trường PTCS Huỳnh Thúc Kháng và thành lập Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (ngày 30/10/1997). Tháng 11/1998, nhà trường bắt đầu chuyển sang cơ sở mới hiện nay.


Ngày 28/10/2002, trường được UBND thành phố Đà Nẵng công nhận đạt chuẩn quốc gia bậc Trung học giai đoạn 2001-2010.

2. Tình hình cơ sở vật chất:

Diện tích của trường 9960 m2, bao gồm 4 dãy:

- Khu A: gồm dãy nhà 2 tầng, có 16 phòng học.

- Khu B: gồm dãy nhà 2 tầng, có 4 phòng học bộ môn (Vật lí 1, Sinh học 1, Sử Địa, Nhạc) và 2 phòng học.

- Khu C: gồm dãy nhà 3 tầng, có thư viện và 4 phòng học bộ môn (Sinh học 2, Hóa học, Vật lí 2, Tin học 2).

- Khu D: gồm dãy nhà 2 tầng, có 3 phòng học, 1 phòng tin 1 và khu Văn phòng gồm có 1 phòng truyền thống, 1 phòng họp, 1 phòng nghỉ giáo viên, 1 phòng y tế, 1 phòng đoàn thể, 1 phòng hiệu trưởng, 2 phòng phó HT, 1 phòng tài vụ, 1 phòng văn phòng.

Ngoài ra, khối công trình công cộng trường cũng đảm bảo có đầy đủ các phòng chức năng (2 nhà xe giáo viên, 2 nhà xe học sinh, nhà vệ sinh giáo viên và học sinh), 1 phòng thường trực, 2 phòng kho lưu trữ.

3. Tình hình đội ngũ:

Năm học 2008- 2009, Trường có 7 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. 40 lớp với 1817 học sinh.

Năm học 2009-2010, trường có 6 tổ chuyên môn, 1 tổ văn phòng, 38 lớp, 1709 học sinh.

Tổng số CBGVNV: 91 (nữ: 68), trong đó Ban giám hiệu: 3, giáo viên: 79 (nữ:61), nhân viên: 9 (nữ: 7). Năm học 2010-2011, trường có 6 tổ chuyên môn, 1 tổ văn phòng, 37 lớp, 1600 học sinh.

Năm học 2011-2012, trường có 6 tổ chuyên môn, 1 tổ văn phòng, 37 lớp, 1559 học sinh.

Tổng số cán bộ, công chức, nhân viên: 86 (nữ: 65), trong đó Ban giám hiệu: 3, giáo viên: 74 (nữ:58), nhân viên: 9 (nữ: 7).

4. Chi bộ, Ban giám hiệu và các tổ chức chính trị- xã hội:

4.1. Chi bộ trường gồm có 31 đảng viên (nữ: 19), 3 tổ đảng. Chi ủy có 5 đ/c nhiệm kì 2010-2012:

Stt Họ và Tên Chức vụ Ghi chú
1 Bùi Phùng Bí thư chi bộ
2 Nguyễn Bá Nam Phó bí thư
3 Đàm Lầu Uỷ viên
4 Nguyễn Thùy Linh Uỷ viên
5 Lê Thị Hoài Thương Uỷ viên Đã chuyển công tác

4.2. Ban giám hiệu gồm có 3 người:

Stt Họ và Tên Chức vụ Ghi chú
1
Bùi Phùng
Hiệu trưởng
2 Lê Văn Quang Phó Hiệu trưởng
3 Hồ Lương Hoà Phó Hiệu trưởng

4.3. Công đoàn có 86 đoàn viên công đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn trường có 5 người nhiệm kì 2010-2012:

Stt Họ và Tên Chức vụ Ghi chú
1 Đàm Lầu Chủ tịch CĐ
2 Nguyễn Thùy Linh Phó chủ tịch CĐ
3 Trịnh Thị Thu Hương Uỷ viên
4 Nguyễn Thanh Hữu Uỷ viên
5 Hoàng Thị Thu Trang Uỷ viên

4.4. Chi đoàn có đoàn viên là giáo viên. Ban Chấp hành Chi đoàn gồm có 3 người:

Stt Họ và Tên Chức vụ Ghi chú
1 Phạm Kim Ngân Bí thư Chi đoàn
2 Lê Đắc Chí Phó bí thư
3 Nguyễn Thị Hạnh Đoan Ủy viên

4.5. Liên Đội có 1559 đội viên. Tổng phụ trách Đội là cô Nguyễn Thị Hạnh Đoan. BCH Liên Đội gồm có 13 em và em Nguyễn Văn Trung Dũng (9/7) được bầu là Liên Đội trưởng.