TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
Chào mừng các bạn đến với website Trường Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng

banner

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Trong 2 ngày 23,24/8/2022, các giáo viên trường THCS Huỳnh Thúc Kháng đã được giới thiệu về Tổng quan Chương trình GDPT 2018 và chương trình các môn học đối với lớp 7. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học các môn học của tổ/nhóm chuyên môn; kế hoạch giáo dục và kế hoạch bài học; việc tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh của giáo viên theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả triển khai chương trình mới.

Sau phần chung về Tổng quan Chương trình; nhà trường đã mời các giáo viên cốt cán của quận Thanh Khê tập huấn chuyên sâu đối với giáo viên theo nội dung từng môn học. Đồng thời hướng dẫn tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả triển khai chương trình mới.

Bên cạnh việc cung cấp tài liệu, truyền đạt kiến thức, kỹ năng sử dụng sách giáo khoa theo chương trình mới; giáo viên trường THCS Huỳnh Thúc Kháng còn được trực tiếp trao đổi với giảng viên nhằm giải đáp, làm rõ vướng mắc, những vấn đề quan tâm. Qua đó, vận dụng tốt nhất phương pháp, kiến thức, truyền tải nội dung bài học tới học sinh một cách hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện đại./.